Årsmøte 30. mars 2016, kl 18:30 Fagerlidal Skole

Saksliste

 1. Godkjenning av:
  1. Stemmeberettigede
  2. Innkalling
  3. Saksliste
  4.  Forretningsorden
 2. Valg av:
  1. Dirigent
  2. Sekretær
  3. To representanter til å undertegne protokollen
 3. Årsberetning
 4. Revidert regnskap
 5. Medlemskontingent og medlemsrabatter
 6. Jobbgjengrabatter
 7. Budsjett
 8. Valg
  1. Leder – Tracey Michelle Helgesen – På valg
  2. Nestleder- Henrik Storm – Ikke på valg
  3. Sekretær – Gørild Evensen – På valg
  4. Kasserer – Aase Hagensen – På valg
  5. Styremedlem – Ove Berg – Ikke på valg
  6. Valg av 2 varamedlemmer.
  7. 2 revisorer
  8. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
 9. Innkomne saker fra medlemmer – frist for å melde inn saker er 16. mars 2016.

Vanlig dansekveld etter møtet kl 20:00.