Årsmøte 8. mars kl 18:00

Årsmøte for Målselv Swingklubb 8. mars på Fagerlidal Skole kl18:00

Saksliste

 1. Godkjenning av:
 1. Stemmeberettigede
  1. Innkalling
  2. Saksliste
  3. Forretningsorden
 2. Valg av:
  1. Dirigent
  2. Sekretær
  3. To representanter til å undertegne protokollen
 3. Årsberetning
 4. Revidert regnskap
 5. Medlemskontingent og medlemsrabatter
 6. Jobbgjengrabatter
 7. Budsjett
 8. Valg
  1. Leder
   1. Tracey Michelle Helgesen ikke på valg
  2. Nestleder- Henrik Storm – på valg
  3. Sekretær
   1. Anita Endrestad ikke på valg
  4. Kasserer
   1. Aase Hagensen ikke på valg
  5. Styremedlem – Ove Berg – på valg
  6. Valg av 2 varamedlemmer.
  7. 2 revisorer
  8. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
 9. Innkomne saker

Leder Tracey Helgesen: 91678844