Innkomne saker til årsmøtet 12. februar 2015

Følgende saker har kommet inn innen fristen til årsmøtet:

1. Opprettelse av spiller gruppe, musikk intresse sammensetning

2. Opprettelse av trener/instruktør gruppe, etter modell fra instruktør læreplan NIF